Gegevens bedrijf/persoon
Naam producent *  
Geslacht *  
Gevestigd in Nederland *  
v
Voorletter(s) *  
KvK-nummer producent *
Tussenvoegsel(s)  
BTW-nr producent *  
Achternaam *  
     
  E-mailadres *  
 
Telefoon *  
       
Bezoekadres *  
Postadres * ASPxHyperLink
Huisnummer *  
Huisnummer *  
Postcode *  
Postcode *  
Plaats *  
Plaats *  
Land *  
Land *  
           
Telefoon *  
Uitvoering verplichtingen * ASPxHyperLink
v
         
    Factuuradres  
      Huisnummer  
      Postcode  
      Plaats  
      Land  
           
      E-mailadres factuur ASPxHyperLink
 
Gegevens EEE
Categorie van EEE *
 Categorie
 
   
           
   
   
         
Soort EEE * ASPxHyperLink
     
  ASPxHyperLink
     
           
Merknamen EEE *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
Gebruikte verkooptechniek * ASPxHyperLink        
   
     
   
     
   
     
   
     
           
Gegevens uitvoering
Inzamelservice * ASPxHyperLink
v
     
           
Toelichting inzamelservice * ASPxHyperLink
Clear selectionBrowse...
   
         
Financiële waarborg * ASPxHyperLink
v
     
           
Toelichting financiering (en waarborg) * ASPxHyperLink
Clear selectionBrowse...
   
         
Waar gaat ingezameld WEEE naar toe? *  
v
     
           
Aan welke Nederlandse verwerker geeft u ingezameld WEEE af?  
v
     
         
Waar en naar wie exporteert u?  
     
           
         
Voorbeeld van de jaarlijkse rapportage
           
Gereed
        * = verplicht