Gegevens bedrijf
Producent is een rechtspersoon (vennootschap)  
Naam vennootschap *  
Gevestigd in Nederland *  
KvK-nummer producent *
BTW-nr producent *  
Wettelijk adres producent
Straatnaam *  
 
Huisnummer *  
Postcode *  
Plaats *  
Land *  
Adres website  
 
E-mailadres factuur * ASPxHyperLink
 
     
   
Gegevens contactpersoon producent
Voornaam *  
Tussenvoegsel(s)  
Achternaam *  
Zakelijk e-mailadres *  
 
Zakelijk telefoonnummer *  
           
Gegevens (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur -(A)EEA
Selecteer de categorieën (A)EEA welke voor u van toepassing zijn.
De volgende documenten kunnen helpen bij het maken van de selectie:
Voor hulp bij de indeling van uw producten in de rapportagecategorieën per 1 januari 2019 dient u contact op te nemen
met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat. Voor veelgestelde vragen kijkt u eerst op hun landingspagina voor elektr(on)ische apparatuur.
Categorie/categorieën EEA *
 IdCategorie
  
           
       
         
Op welke manier geeft u invulling aan de producentenverplichting tot het inzamelen van AEEA? *
v
     
Uitvoering producentenverantwoordelijkheid
Voert u zelf een collectieve inname service uit door AEEA op te halen bij ontdoeners of is deze service uitbesteed? * ASPxHyperLink
v
     
           
   
 
         
     
     
     
     
           
     
     
     
     
Geuploade documenten
Machtiging 
Inzamelservice 
Financiering/(waarborg) 
No data to display
         
Verklaring
Ik/wij verklaar/verklaren dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en accurate informatie verstrekt over de bovengenoemde producent alsook een accurate weerspiegeling van de soort elektrische en elektronische apparatuur die door de bovengenoemde producent op de markt van Nederland is gebracht.
           
Gereed
      * = verplicht