Gegevens bedrijf
Exporteur voor hergebruik is een rechtspersoon (vennootschap)  
Naam vennootschap *  
Gevestigd in Nederland *  
KvK-nummer Exporteur voor hergebruik *
BTW-nr Exporteur voor hergebruik *  
Wettelijk adres exporteur voor hergebruik
Straatnaam *  
 
Huisnummer *  
Postcode *  
Plaats *  
Land *  
Adres website  
 
E-mailadres factuur * ASPxHyperLink
 
     
   
           
 
 
 
 
       
           
   
 
 
 
   
           
Gegevens contactpersoon Exporteur voor hergebruik
Voornaam *  
Tussenvoegsel(s)  
Achternaam *  
Zakelijk e-mailadres *  
 
Zakelijk telefoonnummer *  
           
Gegevens (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur -(A)EEA
Selecteer de categorieën (A)EEA welke voor u van toepassing zijn.
De volgende documenten kunnen helpen bij het maken van de selectie:
Voor hulp bij de indeling van uw producten in de rapportagecategorieën per 1 januari 2019 dient u contact op te nemen
met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat. Voor veelgestelde vragen kijkt u eerst op hun landingspagina voor elektr(on)ische apparatuur.
Categorie/categorieën EEA *
 IdCategorie
  
           
       
         
Verklaring
Ik/wij verklaar/verklaren dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en accurate informatie verstrekt over de bovengenoemde Exporteur voor hergebruik alsook een accurate weerspiegeling van de soort elektrische en elektronische apparatuur die door de bovengenoemde Exporteur voor hergebruik is geëxporteerd.
           
Gereed
      * = verplicht