Gegevens bedrijf/persoon
Naam verwerker * ASPxHyperLink
Geslacht *  
KvK-nummer *  
Voorletter(s) *  
BTW-nummer *  
Tussenvoegsel(s)  
      Achternaam *  
Verwerker en/of exporteur * ASPxHyperLink
v
     
      E-mailadres *  
 
    Telefoon *  
           
         
Bezoekadres verwerker *  
Postadres verwerker *  
Huisnummer *  
Huisnummer *  
Postcode *  
Postcode *  
Plaats *  
Plaats *  
Land *  
Land *  
           
Telefoon *  
     
           
Gegevens Verwerking
Grote apparaten [LHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat LHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat LHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur [CFA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
Clear selectionBrowse...
   
         
Beeldbuizen: tv en monitor [CRT] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat CRT ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat CRT  
Clear selectionBrowse...
   
         
Flatscreens: tv en monitor [FPD] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat FPD ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat FPD  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gemengde apparaten [SHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat SHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat SHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gasontladingslampen * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat lamp ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat lamp  
Clear selectionBrowse...
   
         
PV panelen *  
v
     
Ontvangt u WEEE van collectieven (PV Cycle, RTA, Wecycle, WEEE NL, ZRN)? *  
v
     
           

         
Voorbeeld van de jaarlijkse rapportage
           
Gereed
        * = verplicht