Gegevens bedrijf
Verwerker is een rechtspersoon (vennootschap)  
Naam vennootschap * ASPxHyperLink
     
KvK-nummer *  
     
BTW-nummer *  
     
           
         
           
Wettelijk adres verwerker
Straatnaam *  
 
Huisnummer *  
 
Postcode *  
 
Plaats *  
 
Land *  
 
Adres website  
 
       
           
Gegevens Contactpersoon
         
Voornaam *  
       
Tussenvoegsel(s)  
       
Achternaam *  
       
Zakelijk e-mailadres *  
 
       
Zakelijk telefoonnummer *  
       
           
Gegevens (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur -(A)EEA
Selecteer de categorieën (A)EEA welke voor u van toepassing zijn.
De volgende documenten kunnen helpen bij het maken van de selectie:
Voor hulp bij de indeling van uw producten in de rapportagecategorieën per 1 januari 2019 dient u contact op te nemen
met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat. Voor veelgestelde vragen kijkt u eerst op hun landingspagina voor elektr(on)ische apparatuur.
Categorie/categorieën EEA *
 IdCategorie
  
     
           
       
         
Gegevens Verwerking
Verwerkt u AEEA in Nederland?  
     
 
Exporteert u AEEA voor verwerking in het buitenland?  
     
 
Grote apparaten [LHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec certificaat LHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec certificaat LHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur [CFA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
Clear selectionBrowse...
   
         
Beeldbuizen: tv en monitor [CRT] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec certificaat CRT ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec certificaat CRT  
Clear selectionBrowse...
   
         
Flatscreens: tv en monitor [FPD] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec certificaat FPD ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec certificaat FPD  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gemengde apparaten [SHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec certificaat SHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec certificaat SHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gasontladingslampen * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX/Cenelec certificaat lamp ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX/Cenelec certificaat lamp  
Clear selectionBrowse...
   
         
PV panelen *  
v
     
Verwerkers (en exporteurs) zijn verplicht om AEEA te (laten) verwerken volgende WEEELABEX/Cenelec Treatment en/of CENELEC-normen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en houdt toezicht op passende verwerking, zoals bedoeld in artikel 11 van de Regeling AEEA.        
Ontvangt u AEEA van collectieve inzamelsystemen? *  
v
   
         

         
           
Gereed
        * = verplicht