Gegevens bedrijf
Verwerker is een rechtspersoon (vennootschap)  
Naam vennootschap * ASPxHyperLink
     
KvK-nummer *  
     
BTW-nummer *  
     
           
         
           
Wettelijk adres verwerker
Straatnaam *  
 
Huisnummer *  
 
Postcode *  
 
Plaats *  
 
Land *  
 
Adres website  
 
       
           
Gegevens Contactpersoon
         
Voornaam *  
       
Tussenvoegsel(s)  
       
Achternaam *  
       
Zakelijk e-mailadres *  
 
       
Zakelijk telefoonnummer *  
       
           
Gegevens (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur -(A)EEA
Selecteer de categorieën (A)EEA welke voor u van toepassing zijn.
De volgende documenten kunnen helpen bij het maken van de selectie:
Voor hulp bij de indeling van uw producten in de rapportagecategorieën per 1 januari 2019 dient u contact op te nemen
met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat. Voor veelgestelde vragen kijkt u eerst op hun landingspagina voor elektr(on)ische apparatuur.
Categorie/categorieën EEA *
 IdCategorie
  
     
           
       
         
Gegevens Verwerking
Grote apparaten [LHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat LHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat LHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur [CFA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX en/of NEN-EN 50574 certificaat CFA ASPxHyperLink
Clear selectionBrowse...
   
         
Beeldbuizen: tv en monitor [CRT] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat CRT ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat CRT  
Clear selectionBrowse...
   
         
Flatscreens: tv en monitor [FPD] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat FPD ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat FPD  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gemengde apparaten [SHA] * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat SHA ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat SHA  
Clear selectionBrowse...
   
         
Gasontladingslampen * ASPxHyperLink
v
     
Datum WEEELABEX certificaat lamp ASPxHyperLink
v
     
WEEELABEX certificaat lamp  
Clear selectionBrowse...
   
         
PV panelen *  
v
     
Verwerkers (en exporteurs) zijn verplicht om AEEA te (laten) verwerken volgende WEEELABEX Treatment en/of CENELEC-normen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en houdt toezicht op passende verwerking, zoals bedoeld in artikel 11 van de Regeling AEEA.        
Ontvangt u AEEA van collectieve inzamelsystemen? *  
v
   
         

         
           
Gereed
        * = verplicht